تور قاره کوچک، 18-20 بهمن

تور قاره کوچک با عمو نوروز

سفر به شاهرود. ویژه تعطیلات بهمن ماه

بازدیدها: کویر رضاآباد، روستای پاقلعه، ارگ سمنان، برج مهماندوست، آرامگاه شاهرخ تیموری، مسجد تاریخانه، برج چهل دختر دامغان

نوع فعـالیت: فرهنگی و طبیعی / زمینی