تور کویر کاراکال-یزد با عمو نوروز

سفر زمینی به یزد، سرزمین قنات و قناعت. ویژه تعطیلات بهمن ماه / 18-21 بهمن