حاجی فیروز

5 مارس 2020

یکی از مهم‌ترین پیک‌های نوروزی حاجی فیروز است. او با چهره‌ سیاه، جامه قرمز و دایره زنگی که در دست داره، از اوایل اسفند تا روزهای پایانی این ماه ظاهر شده و نویددهنده نو شدن طبیعت بعد از یک مرگ زمستانی هست. بنابر اساطیر ایرانی حاجی فیروز از دنیای مردگان آمده که جایگاه سرما، تاریکی و دیوان هست؛ برای همین صورتش سیاه هست و به هیچ عنوان نشون‌دهنده بردگی و یا تحقیر نژادی نیست.

جامه سرخ‌رنگ حاجی فیروز هم نشون‌دهنده زندگی مجدد و خونی است که جریان حیات رو برای او رقم میزنه. ساز حاجی فیروز هم دایره زنگی است. حاجی ‌فیروز به سبک آیین‌های طلب باران که در دنیای باستان با ساز و آواز همراه بود، باران را که لازمه حیات طبیعت هست با رقصیدن و نواختن دایره زنگی خود طلب می‌کنه.