تولید نرم افزارهای گردشگری

ارائه خدمات وب‌سرویس، وایت‌‌‌لیبل و فروش نرم‌افزارهای تخصصی حوزه هتلداری و گردشگری مانند نرم‌افزارهای هوش تجاری (BI)، از دیگر خدمات متمایز شرکت عمو نوروز است.

این خدمات توسط تیم فناوری اطلاعات این شرکت تولید شده و قابل عرضه به سایر دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و هتل‌ها است.