یک فنجان چای با عمو نوروز- 2

23 آگوست 2019

یک فنجان چای با عمو نوروز

فرصتی برای یادگیری بیشتر

دو شنبه 4  شهریور ماه ۱۳۹۸
از ساعت ۱۷ الی ۱۹

موضوع: نقش آژانس‌های مسافرتی از دیروز تا امروز

با حضور: ابوالقاسم مهاجری (پایه‌گذار اولین آژانس مسافرتی کشور)

ظرفیت: محدود
هزینه ثبت‌نام: لبخند زیبا

⌚ هماهنگی از 9-17
☎ 02188656690