کشتی کروز. فروردین 98

تور کشتی کروز اروپا

قاره سبز. ویزه تعطیلات نوروز، 2 تا 9 فروردین 1398 7 شب اقامت در کشتی و عبور از 4 کشور اروپائی فرانسه، ایتالیا، مالت، اسپانیا