تور کویر مرنجاب ویژه نابینایان 5-6 بهمن

تور کویر مرنجاب بر اساس مسئولیت‌های اجتماعی شرکت سفرهای عمو نوروز ویژه نابینایان طراحی شده است و امکان حضور همراه با نابینایان نیز فراهم است. این تور به صورت رایگان برگزار خواهد شد و عمو نوروز با همراهی راهنمایان رسمی تور این برنامه را اجرا می‌کند