بیمه مسافرتی

به منظور اطمینان بیشتر از امنیت سلامت، اغلب گردشگران، در کشور مبدا خود اقدام به اخذ بیمه نامه مسافرتی می کنند. شرکت عمو نوروز در راستای اطمینان بخشی و کاهش نگرانی های سفر، بیمه نامه معتبر برای گردشگران ایرانی صادر می کند. نرخ حق‌بیمه ‎بر اساس مدت زمان سفر، سن، و تعهدات، به صورت ارزی محاسبه و تعیین می‌شود.