تورهای فرامرزی فرهنگ ایرانی

نوروز و زبان فارسی از عناصر فرهنگ ایرانی قلمداد می‌شوند. حوزه نفوذ شخصیت عمو نوروز علاوه‌‌بر ایران، در دیگر کشور‌های مشترک در میراث نوروز مانند تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان نیز گسترده است.

از این‌رو، شرکت عمو نوروز به‌منظور ترغیب شهروندان ایرانی به شناخت بیشتر ایران فرهنگی و جاده ابریشم قصد دارد به‌عنوان یکی از خدمات متمایز خود، تورهای گردشگری به کشورهای همسایه و آسیای میانه را در بازه‌های مختلف سال برگزار کند.