خدمات گردشگری اجتماعی

شرکت عمو نوروز در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی، خود را متعهد می‌داند تا گروه‌های کم‌بهره جامعه را که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی قرار دارند، از منافع سفر و گردشگری بهره‌مند کند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به افراد دارای مشکلات جسمی- حرکتی و بیمار‌ی‌های خاص و همچنین کودکان کار اشاره کرد.

به این منظور، شرکت عمو نوروز فعالان و ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری را ترغیب به مشارکت با این شرکت در زمینه‌های سازمان‌دهی و پیاده‌سازی تورهای مختص گروه‌های فوق می‌کند. هدف از برگزاری این تورها، توانمندسازی گروه‌های کم‌بهره جامعه در زمینه باور و غرور اجتماعی است. همچنین، ارتقای فرهنگ سفر در کشور و مشارکت گروه‌های نیازمند و کم‌توان در سفر، از دیگر اهداف این تورها است.