طراحی کسب و کارهای گردشگری

یکی از خدمات متمایز شرکت عمو نوروز، مطالعات امکان‌سنجی و انجام طرح‌های کسب و کار مربوط به پروژه‌های خرد و کلان گردشگری است.

بخش تحقیق و توسعه این شرکت دارای منابع انسانی متخصص در زمینه‌های گوناگون مرتبط با امکان‌سنجی بازار و طرح‌های کسب و کار مانند هدف‌گذاری و بررسی طرح‌های پیشنهادی، برنامه‌ریزی، مدیریت منابع، هزینه – فایده، مصاحبه با کارشناسان، محیط قانونی، رقبا، مشتریان، برنامه‌های عملیاتی، برنامه‌های بازاریابی، ساختار سازمانی و روش‌های مختلف آماری با نرم‌افزارهای تخصصی است.