شاهسون

13 جولای 2020

مهم‌ترین و معروف‌ترین عشایر استان‌های شمال غربی ایران گروه ایلی شاهسون است که بیشتر در منطقه دشت مغان و اردبیل سکونت دارند. شیوه زندگی عشایر ترک‌زبان شاهسون، دامداری در مراتع‌ است. شاهسون به آذری به معنی دوستدار شاه است. این ایل از پیروان صفویان بوده و شیعه‌مذهب به‌شمار می‌آیند. محل زندگی عشایر شاهسون، چادرهای کروی‌شکل ساده است. رنگ‌های شاد، وجه بارز پوشش بانوان شاهسون است. همچنین صنایع‌دستی عشایر شاهسون نیز به فعالیت دامداری آنها مرتبط است؛ از این‌رو با استفاده از پشم بز و گوسفندان خود محصولاتی از جمله قالی، گلیم، جاجیم، زیلو و خورجین را تهیه می‌کنند. موسیقی این عشایر توسط نوازندگان دوره‌گرد محلی به نام عاشیق‌لار اجرا می‌شود. عاشیق‌لارها اشعار حماسی و عاشقانه را همراه با ساز چگور می‌نوازند.
Photo by www.ardabilchto.ir