غار چال‎نخجیر و تجربه گشت و گذار در تالار زیرزمینی

12 دسامبر 2018

عمو نوروز از جوانی به غارپیمایی علاقه داشت؛ به همین خاطر دلم می‎خواست همراهش به دیدن غار چال‎نخجیر بروم.

تا به نزدیکی دلیجان برسیم، عمو نوروز از تجربه‎های غارنوردی‎اش در ایران برایمان گفت. همچنین ‎گفت: «غاری که قرار است ببینیم در سال 1368 توسط چوپان‎های محلی کشف شده است!»

وقتی همگی نزدیک غار از اتوبوس پیاده شدیم، عمو رو به من کرد و پرسید: «تو بگو نخجیر به چه معناست!» من هم که معنی این واژه را از سال‎های دور مدرسه به یاد می‎آوردم، سریع پاسخ دادم: «شکارگاه»! عمو سری به نشانه تایید تکان داد و در تکمیل حرف من گفت: «چال‎نخجیر یعنی شکارگاه گود. شکارچیان شکارهای خود را به این منطقه می‎کشاندند تا راحت‎تر آن‎ها را شکار کنند!»

همین‎طور که وارد غار می‎شدیم، یکی از همسفران درباره قدمت غار پرسید. شگفتا که قدم در فضایی با هفتاد میلیون سال قدمت می‎گذاشتیم. غاری متعلق به دوران سوم زمین‎شناسی!

وقتی عمو نوروز این را گفت همه از تعجب خشکشان زد. حیرتی ما را فراگرفت که با دیدن چشم‎اندازهای غار چند برابر هم شد. رسوبات آهکی که طی سالیان دور و دراز، شکل‎های جالب گل‎کلمی و بلوری را پدید آورده‎ بودند، در گوشه و کنار به چشم می‎خوردند.

با گذر از بخش‎های مختلف غار که به «تالار» معروفند، استالاگمیت‎هایی را در غالب اشکال آشنا دیدیم؛ اشکالی که نام خود را به تالارها داده بودند؛ تالارهایی مثل «عروس»، «آبشار گلی» و «هیولا» که گذر از هر کدامشان فصلی متفاوت از زیبایی‎های زمین را پیش چشمانمان می‎گشود.