پل معلق مشگین‌شهر

16 جولای 2020

پل معلق مشگین‌شهر طولانی‌ترین و مرتفع‌ترین پل معلق کابلی خاورمیانه است که روی پارک جنگی مشگین‌شهر و در منطقه نمونه گردشگری خیاوتاگردولی‌ ایجاد شده است. طول پل 365 متر، عرض آن 2 متر و ارتفاعش 80 متر است و روی رودخانه خیاو قرار دارد. امنیت این پل با استانداردهای جهانی تطبیق یافته‌ است.
Poto by Panosavalan.com