تور قلعه کنگلو

تور یک روزه قلعه کنگلو. سفر به قلب تاریخ. فول برد

تاریخ اجرا: جمعه ۸ شهریورماه ۹۸