تور تجربه ییلاق سیاریس

تور یک روزه ییلاق سیاریس. فول برد

تاریخ اجرا: 11 مرداد 1398

برنامه سفر:

حرکت از تهران ساعت 7 صبح. به سمت جاده هراز، صرف صبحانه در رستوران منظریه، حرکت به سمت ییلاق سیاریس، تجربه‌ی زندگی عشایری در یک روز، صرف ناهار و گشت در منطقه، بازگشت به تهران