رالی خانوادگی ماسوله

تور خانوادگی ماسوله با خودروهای شخصی

شرکت کنندگان: 5 خودرو

تور بر اساس سفرنامه قبلی و لوکیشن های اعلام شده در یک روز و نیم انجام شد.

مشارکت کودکان و ایجاد ارتباطات خانوادگی از برنامه های این سفر بود.

بازدیدها: ساحل خزر، اقامتگاه بومی آویشار، کانال فومنات، روستای ماسوله،  آبشار ماسوله، مزارع چای، پارک جنگلی سراوان، مرداب سراوان