یک فنجان چای با عمو نوروز- 2

 

یک فنجان چای با عمو نوروز فرصتی برای یادگیری بیشتر.

 

این نشست صمیمانه دوشنبه 4 شهریورماه  1398از ساعت ۱۷ الی ۱۹ با موضوع: آزانس‌های مسافرتی از دیروز تا امروز با حضور الوالقاسم مهاجری، (پایه‌گذار اولین آژانس مسافرتی کشور) با همراهی رسانه راه بلد در محل شرکت سفرهای عمو نوروز برگزار شد.

ویدیوی یک فنجای با عمو نوروز- 2 را اینجا ببینید