یک فنجان چای با عمو نوروز- 4

 

گزارش تصویری یک فنجان چای با عمو نوروز- 4

یک فنجان چای با عمو نوروز فرصتی برای یادگیری بیشتر

دوشنبه 15 مهرماه ۹۸   از ساعت ۱۷ الی ۱۹

موضوع: پرنده نگری در گردشگری

با حضور: سیدحامد موسوی عضو باشگاه پرنده نگری ایرانیان

گزارش ویدیویی یک فنجان چای را اینجا ببینید