یک فنجان چای با عمو نوروز- 4

29 سپتامبر 2019

یک فنجان چای با عمو نوروز

فرصتی برای یادگیری بیشتر

دوشنبه 1۵مهر ماه ۹۸
از ساعت ۱۷ الی ۱۹

موضوع: پرنده نگری در گردشگری

با حضور: سید حامد موسوی
(از اعضای باشگاه پرنده‌نگری ایرانیان)

ظرفیت: محدود
هزینه ثبت‌نام: لبخند زیبا

⌚ هماهنگی از 9-17
☎ 02188656690