یک فنجان چای با عمو نوروز- 5

10 نوامبر 2019

یک فنجان چای با عمو نوروز

فرصتی برای یادگیری بیشتر

دوشنبه 27 ابان ماه ۹۸
از ساعت ۱۷ الی ۱۹

موضوع: آشنایی با ژئوتوریسم و پدیده‌های زمین‌شناسی ایران

با حضور: دکتر کیمیا سادات عجایبی
(مدیرعامل موسسه میراث زمین شناختی خاورمیانه)

ظرفیت: محدود
هزینه ثبت‌نام: لبخند زیبا

⌚ هماهنگی از 9-17
☎ 02188656690